• 021-66562812

تصويربرداري از سطح CPU با دستگاه SPM

شركت نانو سيستم پارس در ادامه تحقيقات خود در زمينه تصويربرداري در مقياس نانو اقدام به تصويربرداري از CPU كامپيوتر با دستگاه ميكروسكوپ پروبي روبشي SPM ساخت اين شركت نموده است.

 در اين تصاوير ترانزيستورهاي روي سطح CPU به صورت كاملا مشخص نمايش داده شده است و سطح آن در مقياس نانو قابل رويت مي باشد. در شكل زير تصوير كامل به همراه فرآيند تصويربرداري نمايش داده شده است.


تاریخ ارسال: 15/7/1398

ثبت درخواست

تماس با ما