• 021-66562812

محصولات


میکروسکوپ پروبي روبشي آموزشي
SPM-EDU


آشنايي با دستگاه SPM-EDU
دستگاه ميكروسكوپ پروبي روبشي آموزشي از نظر تئوري كارو نحوه ي تصويريرداري كاملا شبيه با دستگاه پروبي روبشي حرفه اي مي باشد، با اين تفاوت كه امكان ليتوگرافي با اين دستگاه وجود ندارد. لذا براي آشنايي بيشتر با نحوه عملكرد مي توان به صفحه زير مراجعه فرمائيد.

 

دستگاه ميكروسكوپ پروبي روبشي حرفه اي

ثبت درخواست

تماس با ما