• 021-66562812

محصولات


میکروسکوپ تونلی روبشی آموزشی
STM-EDU


آشنایی با دستگاه STM-EDU
دستگاه تونلي روبشي آموزشي از نظر تئوري كارو نحوه ي تصويريرداري كاملا شبيه با دستگاه تونلي روبشي حرفه اي مي باشد، با اين تفاوت كه مقياس تصوبربرداري در اين دستگاه سه ميكرومتر است و نيز امكان ليتوگرافي وجود ندارد. لذا براي آشنايي بيشتر با نحوه عملكرد مي توان به صفحه زير مراجعه کنید: 

دستگاه تونلي روبشي حرفه اي

ثبت درخواست

تماس با ما